ชื่อผลงาน :
*** ให้ตั้งชื่อโปสเตอร์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยระบุรหัสของผลงานนำหน้า เช่น 085-การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ขนาดโปสเตอร์ ขนาด 100 cm x 100 cm)

เลือกรูปภาพโปสเตอร์ : *** ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 15 mb **

กลับสู่หน้าหลัก  รายการโปสเตอร์  ไปยังเว็บไซต์

template poster download here