คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 19 เมษายน 2561