กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2563

Switch to draftPreviewUpdateThere is an autosave of this post that is more recent than the version below.View the autosaveabout:blankใส่ชื่อ

ผลคะแนนทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มทร.อีสาน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

นครราชสีมา

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตสกลนคร

ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลคะแนนทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563

ฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563