โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการตัดสิน ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โครงการ การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ คลิก

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ภาคบรรยายและโปสเตอร์

รายละเอียด คลิกที่นี่

รูปแบบโปสเตอร์ (Template Poster KM)

รายละเอียด คลิกที่นี่

กำหนดการ โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รายละเอียดดังแนบ

ส่งผลงานประกวด ได้ที่ ลิงค์ https://qrgo.page.link/SMq7M