โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รายละเอียดดังแนบ

ส่งผลงานประกวด ได้ที่ ลิงค์ https://qrgo.page.link/SMq7M